Palackého 70/1, 301 00 Plzeň +420 733 653 583

CENY SLUŽEB

Základním východiskem pro stanovení zejména mimosmluvní odměny za poskytnuté právní služby je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Advokátní tarif k nahlédnutí zde.

Odměnu za právní služby lze stanovit i smluvně (dohodou s klientem). Odměna je sjednávána individuálně s přihlédnutím ke konkrétnímu klientovi. Odměna za právní služby se odvíjí od druhu věci, časové náročnosti a složitosti právní problematiky daného případu.

Lze sjednat odměnu ve formě hodinové sazby, úkonové odměny, fixní odměny za celkové vyřízení věci, podílové odměny či odměny paušální (pravidelné poskytování právních služeb v delším období).

Způsob účtování je s klientem vždy předem dohodnut.