Palackého 70/1, 301 00 Plzeň +420 733 653 583

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Advokátní kancelář Mgr. Ing. LUCIE KLACKOVÉ poskytuje právní služby v rámci právního řádu ČR fyzickým i právnickým osobám. Advokátní kancelář spolupracuje s notáři, soudními exekutory, soudními znalci a tlumočníky. Díky tomu poskytuje komplexní právní služby podle konkrétních potřeb a požadavků klientů. 

Nabídku právních služeb naleznete pod záložkou Právní služby. Advokátní kancelář nabízí právní služby zejména v oblasti práva trestního, občanského (včetně práva rodinného) a obchodního. V oblasti vymáhání pohledávek je Vám advokátní kancelář připravena pomoci cestou mimosoudní i za pomoci příslušného soudu, a to včetně následného výkonu rozhodnutí (exekuce).

Cena za poskytované právní služby a způsob jejího určení jsou s klientem dohodnuty vždy předem. Odměna za právní zastupování se řídí primárně dohodou s klientem. V ostatním pak Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Podrobnosti naleznete pod záložkou Ceny služeb.

Advokátní kancelář Mgr. Ing. LUCIE KLACKOVÉ sídlí v centru Plzně na adrese Palackého 70/1. Advokátní kancelář je umístěna ve 2. patře domu stojícího na nároží sadů Pětatřicátníků a Palackého ulice pod Velkou synagogou, dříve známého též jako "Televizní služba". Více kontaktních údajů naleznete pod záložkou Kontakt.

Schůzku si lze sjednat emailovou komunikací nebo telefonicky.